Individuele begeleiding PGB

Vraag en antwoord:

Ik zoek vakkundige hulp die ik vanuit mijn PGB budget kan betalen, zit ik hier dan goed?

Ja, dan zit je hier goed. Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam in de verschillende takken van de gezondheidszorg. Al die tijd heb ik met veel plezier gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen waarbij de ontwikkeling anders verloopt door autisme, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, ziekte of ouderdom. Al die ervaring die ik daar heb opgedaan neem ik mee in het werken met mensen op PGB basis.

Ben je op zoek naar iemand die jou of je kind of ander familielid op een praktische manier kan ondersteunen of aansturen ter bevordering van de zelfredzaamheid of omgang met de beperking, neem dan contact met mij op. Samen kunnen we in overleg bekijken welk doel je voor ogen hebt en wat ik daarin voor jou kan betekenen.

Aan welke probleemgebieden moet ik dan denken?

Als je ondersteuning nodig hebt bij je sociale redzaamheid.

Wanneer er beperkingen zijn bij zich bewegen en/of verplaatsen door ziekte of handicap kan wat extra ondersteuning heel veel verschil uitmaken. Met behulp van hulpmiddelen kun je vaak heel ver komen, maar in sommige gevallen is dat niet voldoende. Soms is de beperking of ziekte zo ernstig, dat  er regelmatig of voortdurend begeleiding of ondersteuning nodig is.

Gedragsproblemen kunnen een persoon erg beperken om mee te participeren in de maatschappij. Daarnaast is het voor de familieleden en directe omgeving een behoorlijke belasting om 24 uur per dag mee om te gaan. Ondersteuning hierin kan overbelasting van de directe omgeving (gezin of school) van de cliënt voorkomen en in sommige gevallen zelfs de noodzaak tot opname in een instelling.

Wanneer je last hebt van een stoornis of beperking in je psychisch functioneren, kan dit invloed hebben op een heleboel aspecten in je leven. Je kan hierbij denken aan sociaal- emotionele instabiliteit, stemmingsproblemen of je hebt een hoge prikkelgevoeligheid. Maar ook kan het dat je door een trage informatieverwerking meer tijd of begeleiding nodig hebt om taken of zaken te  overzien of te verwerken.

Wanneer je te maken hebt met een oriëntatie stoornis, kan de zelfredzaamheid behoorlijk onder druk komen te staan. Je kan hierbij denken aan het invullen of behouden van een dagelijks ritme. Maar ook het uitvoeren van taken kan moeilijk worden en vaak lukt het niet meer om deze zonder de hulp van iemand anders uit te voeren. Dit kan een grote druk leggen op de sociale omgeving van de cliënt, waardoor deze dreigt overbelast te raken. Begeleiding en ondersteuning hierin kan in sommige gevallen de noodzaak tot opname in een instelling vertragen of zelfs voorkomen en ertoe bijdragen dat de situatie voor de directe omgeving behapbaar blijft.

Welke hulp bied ik nou praktisch gezien bij al deze bovenstaande problematiek:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur c.q. het voeren van de regie. Wat houdt dat in: hulp bij het initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, het helpen bij het nemen van besluiten en helpen afwegen van de gevolgen daarvan. Maar ook wanneer er zaken geregeld moeten worden om de juiste randvoorwaarden te creëren op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen, het stimuleren en voorbereiden van een gesprek met instanties, kan ik je daarin begeleiden/ondersteunen. Heb je hulp nodig bij het plannen van activiteiten, of heb je hulp nodig om je er zelfs maar toe zetten om activiteiten te ondernemen, dan bied ik je daarbij mijn ondersteuning aan. Maar denk ook aan zaken als ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een dag/weekplanning, dagelijkse routine (opstaan, wassen, aankleden, eten, op tijd klaar zijn). Of het inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten. Of ondersteuning bij het houden aan afspraken of regels, corrigeren van besluiten of gedrag.
  • Ondersteuning bij praktische vaardigheden/ handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.
  • Het bieden van toezicht. Dit kan toezicht zijn op, of het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis. Waar vind deze toezicht plaats? Thuis of elders (denk bijvoorbeeld aan onderwijs). Maar er kan ook sprake zijn van toezicht die gericht is op het bieden van fysieke zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan valgevaar of complicaties bij ziekte.
  • Oefenen met het aanbrengen van structuur c.q. het voeren van de regie en/of het uitvoeren van handelingen die de zelfredzaamheid tot doel hebben. Denk hierbij aan het oefenen met een geleide stok of oefenen met het gebruik van hulpmiddelen voor communicatie (zoals telefoon/computer). Maar ook het oefenen van vaardigheden, zoals het stimuleren van wenselijk gedrag, of het inslijpen van wenselijk gedrag of het oefenen samen met de mantelzorger/ gebruikelijke verzorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de cliënt.
  • Op het gebied van onderwijs ben ik inzetbaar wanneer er sprake is van beperkingen op het de volgende gebieden: Sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen/oriëntatie, of wanneer er sprake is van matig tot zware gedragsproblematiek. Door toezicht te houden wanneer het gedrag de omgang met andere leerlingen bemoeilijkt.  Of toezicht bij praktijkles (schoolzwemmen/gymles) of in de omgang met andere kinderen tijdens sport en spel op school.
  • Op een Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Kan ik vanuit mijn PGB ook Neurofeedback trainingen volgen?

Nee, dat kan niet. PGB vergoed geen Neurofeedback. Als je vanuit PGB zorg wil inkopen, kan je bij mij terecht voor de begeleiding op maat die jij nodig hebt. Maar wil je graag Neurofeedback trainingen ten behoeve van bepaalde klachten, dan gelden daar andere tarieven voor en kan dat niet vanuit het PGB budget betaald worden. Die kosten komen voor je eigen rekening. Voor meer informatie over neurofeedback kan je de pagina’s aanklikken die daarover gaan.

Wat is dan het tarief voor individuele begeleiding?

Het tarief voor individuele begeleiding is € 35,- per uur. Daarvan vergoed de PGB € 20,- De functie van individuele begeleiding is vrijgesteld  van BTW. Ik ben in het bezit van een VAR verklaring en ben ZZP-er in de zorg.