Neurofeedback

Dynamische Neurofeedback

Herstel van de balans in je hersenen!

Neurofeedbacktraining heeft de laatste vijftien jaar in Nederland steeds meer bekendheid gekregen. Deze bekendheid kreeg ze vooral door de positieve resultaten bij kinderen met AD(H)D en blijkt in de praktijk een veilig en goed alternatief voor medicatie te zijn. In feite is dynamische neurofeedback geschikt voor veel meer klachten dan alleen AD(H)D. Onze hersenen spelen DE centrale rol als het gaan om lichamelijke en psychofysiologische processen. De effecten van de trainingen zijn dan ook op alle lagen positief merkbaar: psychisch, emotioneel, fysiek, mentaal, en spiritueel. Dynamische neurofeedback leert het centrale zenuwstelsel optimaler te functioneren en wordt ook wel fitness voor het brein genoemd.

Hoe werkt Neurofeedback

Neurofeedback zorgt voor meer balans in de hersenactiviteit. De hersenen communiceren met het lichaam door middel van hersengolven. Wie slaapt heeft trage hersen golven, maar ben je bezig met een inspannende taak, dan gebruik je snelle hersengolven. Deze worden gemeten door middel van EEG en met behulp van een geavanceerd computersysteem dat wiskundig gezien ‘dezelfde taal’ als de hersenen spreekt. Bij veel aandoeningen is de activiteit in de hersenen niet zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Er wordt teveel of juist te weinig activiteit gemeten. Dit uit zich in lichamelijke of psychische klachten. De trainer plakt elektrodes op het hoofd en oren en hiermee wordt gemeten welke elektrische activiteit en in de hersenen op dat moment is. Wanneer nu het de computer die onbalans (teveel of te weinig activiteit) opmerkt, worden geluid en beeld gedurende een microseconde onderbroken. Deze minieme interrupties, die precies samenhangen met de unieke momenten van disfunctioneren, vormen de feedback voor het brein. Het brein herstelt vervolgens automatisch de balans en ‘leren’ op deze manier weer beter te functioneren. Je kunt het ‘resetten’ van je brein noemen.

Net als fietsen

Feitelijk train je je hele leven al zelf je hersenen. Door oefening worden de veranderingen in het gedrag van de hersenen op den duur permanent en gaat het onbewust en automatisch. Vergelijk het maar met fietsen. Als je het eenmaal kunt, verleer je het nooit. Door negatieve ervaringen, stress of andere oorzaken kunnen patronen ‘verkeerd’ inslijten, waardoor er onbalans ontstaat. Dit uit zich vervolgens in concentratie-, slaap en andere problemen. Neurofeedback helpt weer terug te keren naar gezonde, efficiëntere patronen. Daarmee vermindert of verdwijnt de onbalans.

Dynamische neurofeedback is een veilige en pijnloze behandeling. Dat clienten niet hoeven te praten of werken aan hun ‘problemen’ wordt door velen als zeer ontspannend en aantrekkelijk ervaren. Het trainingsproces gebeurt op onbewust niveau.

Neurofeedback is geschikt voor iedereen die optimaal zijn kwaliteiten wil ontwikkelen en zijn prestaties en vaardigheden wil verbeteren. Voor zakenlieden en sporters bij het leveren van topprestaties in het zakenleven en de sport (Peakperformance). Voor iedereen die op zoek is naar innerlijke rust, een groter concentratievermogen, vitaliteit, een betere gezondheid en meer levensvreugde.

Voor wie innerlijk wil groeien, eigenwaarde en zelfvertrouwen opbouwen en evenwichtig leven in het hier en nu.

Voor mensen die leven met emotionele instabiliteit, spanning, angst, stress, vermoeidheid, concentratie-, leer- en gedragsproblemen , verdriet- en rouwverwerking, chronische pijn, slaapproblemen, prikkelbaarheid en woedeaanvallen, ongeduld en impulsiviteit.