Tarieven en vergoedingen

Let op: Op dit moment bestaat er voor onbepaalde tijd alleen de mogelijkheid tot het bruiklenen van een systeem en niet tot individuele sessies in mijn praktijk. Belt u gerust voor informatie over NeurOptimal Neurofeedback en de huurmogelijkheden. Ook voor scholen en bedrijven is er uiteraard de mogelijkheid tot het bruiklenen van een systeem, informeer naar de voorwaarden.

Voordelen van bruikleen van het systeem per maand:

  • op eigen tijd trainen
  • dagelijks kunnen trainen, dus veel meer in korte tijd kunnen trainen
  • met meerdere gezinsleden tegelijk trainen
  • geen reistijd
  • zeer voordelig vergeleken losse trainingen, vooral bij gebruik meerdere gezinsleden

Tarieven neurofeedback-training- BrainQ

 Intake BrainQ anamnese en advies € 75,-
Onbeperkt thuis trainen met Professional systeem p.m. (incl. 21% BTW) € 1095,-
Huur Potable systeem p.w. €80,- (incl. 21% BTW) € 27,50- per training
Scholen en bedrijven* offerte op aanvraag

* hierbij komt de trainer op uw eigen locatie uitleg geven hoe te trainen, voor de van te voren met u afgesproken aangepaste tarieven.

In onderstaand overzicht zijn mogelijkheden voor vergoedingen aangegeven:

PGB
Zorg en individuele begeleiding kunnen mogelijk door middel van een Persoons Gebonden Budget worden gefinancierd. Daarbij valt neurofeedback-training NIET onder ‘begeleiding’ (www.pgb.nl). Informatie over hulp bij een aanvraag van een PGB vindt u bij de stichting MEE (www.mee.nl).

UWV
Wie langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is kan via het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Kijk op www.uwv.nl.

Werkgever
Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan de werkgever mogelijk bereid zijn de kosten van neurofeedback-training te vergoeden, eventueel op advies van de arbo-arts. Informeer of dit ook preventief kan bij stressvolle werkomstandigheden of dreigende burn-out.

Eigen bedrijf
De kosten voor de trainingen kun je als aftrekpost opvoeren onder de noemer ‘coaching / persoonlijke ontwikkeling’.